Animovaná a triková tvorba

OBOR 82-43-N/03

Charakteristika zaměření:
Animovaná a triková tvorba se zaměřuje na všechny fáze tvorby audiovizuálního díla, zejména však na technologie klasické a digitální animace ve 2D i 3D, a na trikovou animaci.

Uplatnění absolventa:
2D a 3D grafik
Animátor
Tvůrce klasických a digitálních charakterů (loutek)
VFX specialista

Pracovní možnosti:
Absolventi naleznou uplatnění ve studiích 3D grafiky a animace
Televizních a filmových ateliérech
Herních studiích
Mohou dále pokračovat ve vzdělání v VŠ
Absolventi jsou rovněž schopni založit vlastní živnost nebo firmu zabývající se výše uvedenou tvorbou 

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů  1.r.   2.r.   3.r.  
 Anglický jazyk
 Dějiny výtvarného umění
 Figurální kresba 
 Výtvarná příprava, Concept art  
 Multimediální technologie •  
 Základy filmové řeči •  
 Základy scénaristiky a dramaturgie •
  
 Zvuk a hudba v multimediích  • • 
 Základy animované tvorby •  
 Digitální modelování a animace •
 Animovaná tvorba 
 Filmová řeč  
 Kompozice a vizuální efekty • • 
 Režijní a výtvarná příprava • • 
 Právnické a podnikatelské minimum  
 Seminář o absolventské práci  • 
 Odborná praxe  
 Modulová výuka  

Legenda : • povinný předmět • volitelný předmět