Budova školy

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) zahájila výuku v roce 2001. Při svém vzniku byla koncipována jako rozšíření nabídky klasického uměleckého vzdělání na Střední umělecké škole grafické směrem k novým digitálním médiím a technologiím. Spolu se školou byl za spolupráce pedagogů školy, FAMU a profesních odborníků vytvořen studijní obor Multimediální umělecká tvorba, v té době unikátní a první svého druhu v českém školství. Vzhledem k rychlému tempu rozvoje v oblasti multimédií prošel vzdělávací program od té doby několikrát aktualizacemi a rozšířeními až současné podoby - viz studium.  Rovněž pedagogický sbor sestávající se převážně z renomovaných odborníků se za tu dobu vyprofiloval do dnešní sehrané sestavy a umožnil studium propojit tak těsně s profesními pracovišti pedagogů, jak je to jen možné, a to jak materiálně, tak technologicky. Kvalitní portfolio prací, navázání profesních kontaktů a zapojení do reálných projektů je tak nejcenější devizou naší školy vedoucí k hojnému uplatnění absolventů v studovaném oboru.

VOŠG sídlí ve vlastní budově v Dvořákově ulici č. 5. Tato budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených každým rokem modernizovanou a rozšiřovanou výpočetní technikou, videotechnikou a softwarem pro digitální zpracování obrazu a zvuku, modelování a animace. Interiéry jsou projektovány tak, aby byla umožněna individuální výuka v malých pracovních skupinách. Všechny místnosti jsou propojeny počítačovou sítí a připojeny optickou linkou k internetu s narůstající propustností. Budova je rovněž pokryta bezdrátovým připojením k Internetu (WiFi). Studenti mají k dispozici pro své projekty výkonné školní počítače s příslušným softwarem, datové servery, audio-video techniku. Již několik let se škola pyšní suterénním ateliérem animace propojeným se zahradou upravenou pro relaxaci studentů a zvukovým nahrávacím studiem. V objektu sídlí studijní oddělení VOŠG.

Část výuky, a to zejména výtvarné a řemeslné, probíhá v blízké budově ateliérů na Dvořákově ulici č. 12. Suterén budovy ateliérů je upraven pro výstavní činnost školní galerie Jána Šmoka.

Pro projekce klauzurních a absolventských prací VOŠG slouží také aula s velkorozměrovým audio-video studiem umístěné v zákulisních prostorách objektu auly v lesoparku Březinovy sady.

Pro plenérové pobyty se využívá školní chata s kapacitou 30 míst v krásném přírodním prostředí nedaleko Jihlavy u vesnice Vysoká.