Budova školy

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) zahájila výuku v roce 2001. Při svém vzniku byla koncipována jako rozšíření nabídky klasického uměleckého vzdělání na Střední umělecké škole grafické směrem k novým digitálním médiím a technologiím. Spolu se školou byl za spolupráce pedagogů školy, FAMU a profesních odborníků vytvořen studijní obor Multimediální umělecká tvorba, v té době unikátní a první svého druhu v českém školství. Vzhledem k rychlému tempu rozvoje v oblasti multimédií prošel vzdělávací program od té doby několikrát aktualizacemi a rozšířeními až současné podoby - viz studium.  Rovněž pedagogický sbor sestávající se převážně z renomovaných odborníků se za tu dobu vyprofiloval do dnešní sehrané sestavy a umožnil studium propojit tak těsně s profesními pracovišti pedagogů, jak je to jen možné, a to jak materiálně, tak technologicky. Kvalitní portfolio prací, navázání profesních kontaktů a zapojení do reálných projektů je tak nejcenější devizou naší školy vedoucí k hojnému uplatnění absolventů v studovaném oboru.

VOŠG sídlí ve vlastní budově v Dvořákově ulici č. 5. Tato budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených každým rokem modernizovanou a rozšiřovanou výpočetní technikou, videotechnikou a softwarem pro digitální zpracování obrazu a zvuku, modelování a animace. Interiéry jsou projektovány tak, aby byla umožněna individuální výuka v malých pracovních skupinách. Všechny místnosti jsou propojeny počítačovou sítí a připojeny optickou linkou k internetu s narůstající propustností. Budova je rovněž pokryta bezdrátovým připojením k Internetu (WiFi). Studenti mají k dispozici pro své projekty výkonné školní počítače s příslušným softwarem, datové servery, audio-video techniku. Již několik let se škola pyšní suterénním ateliérem animace propojeným se zahradou upravenou pro relaxaci studentů a zvukovým nahrávacím studiem. V objektu sídlí studijní oddělení VOŠG.

Část výuky, a to zejména výtvarné a řemeslné, probíhá v blízké budově ateliérů na Dvořákově ulici č. 12. Suterén budovy ateliérů je upraven pro výstavní činnost školní galerie Jána Šmoka.

Pro projekce klauzurních a absolventských prací VOŠG slouží také aula s velkorozměrovým audio-video studiem umístěné v zákulisních prostorách objektu auly v lesoparku Březinovy sady.

Pro plenérové pobyty se využívá školní chata s kapacitou 30 míst v krásném přírodním prostředí nedaleko Jihlavy u vesnice Vysoká.

d70ec0c4-49dc-4889-9dd0-6075f57050b8.jpeg8596fecd-088b-469b-ae40-f1c0cc223be5.jpeg
d57b40b8-0b88-4e0c-a0b7-9caa44737239.jpeg
ee0602ff-7246-40d9-9632-e03b6f6c200b.jpeg
74a31ebf-3606-4324-a191-594426135bda.jpeg
d0a0f292-1ac4-4b86-9ad3-7900cd6d14f3.jpeg
a494d10e-3ee2-48bf-abdf-68d7e97d62d9.jpeg
03a54ca6-64f7-472c-b09f-8131280654f5.jpeg
d9567731-992c-4e62-a8d4-7c306e851578.jpeg
IMG_9516.jpg
f199255a-2a73-4c83-9f8b-34cc1dbcdb45.jpeg
54f91d60-0177-48ab-8601-abd349ac4062.jpeg
29921a72-4765-4e93-95fe-ea133006cef9.jpeg
b9df9475-4b60-4f48-a26d-3229cf8a6ae6.jpeg