Partneři a sponzoři

Erazmus+
EIZO
Hangar 13
Nikon
Anima
Alkay
Bohemia Interaktive
Anifilm