ICT PLÁN ŠKOLY

Ve škole je celkem 300 žáků.
Ve škole působí 45 pedagogických pracovníků.
Proškolených pedagogů na úrovni Z 6, P 5. Vzhledem ke specializaci části pedagogů na práci s počítačovou grafikou a multimédii jsou jejich znalosti na vyšší úrovni než je dána školením Z nebo P.
Počet počítačových učeben na škole – 5 a 4 speciálně upravené pracovny 
Počet odborných pracoven – 10 SŠ
Počet běžných tříd – 8 SŠ
Počet přípojných míst 100+ SŠ
Počet pracovních stanic 100+ SŠ
Ve škole jsou dále k dispozici přenosná multimediální projekční zařízení v sestavě: digitální projektor, notebook, audio reproduktory. Všechny učebny jsou vybaveny přípojným místem do školní sítě a internetu pro tuto prezentační sestavu:

PC – procesor Intel c2d, i5, i7, 4-8GB, SSD, Windows 10, Eset antivirus, Adobe CC2019 
MAC - OS X High Sierra, Adobe CC2019 

Standardní pracovní prostředí
Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici mimo pracovních stanic v počítačových učebnách také po jedné stanici v každé běžné třídě a v kabinetech. Všechny pracovní stanice jsou připojeny k internetu. Na každé stanici ve třídách je 17“ kalibrovatelný monitor, CD ROM a možnost ukládání na lokální nebo sdílený pevný disk. Ze softwaru je k dispozici standartně vybavený operační systém windows 10 nebo OSX, vše v nově licencovaných nebo updatovaných (příp. freewarových) verzí na soudobou úroveň. V počítačových učebnách a některých odborných pracovnách zaměřených na počítačovou grafickou a multimediální tvorbu jsou ze 100 monitory 19“ a na stanicích jsou další specializované programy pro grafický design, animaci, práci s videem a modelování. Počet instalací (licencí) těchto programů bude navýšen dle finančních možností a vývoje oborů, starší verze budou updatovány. V každé počítačové učebně je možnost zálohování na CD i DVD, v počítačových učebnách VOŠ na DVD. Učebny jsou vybaveny skenerem obrazových předloh. Ve škole jsou 2 síťové multifunkční kopírky Xerox s kontrolovaným provozem. K těmto kopírkám každý přistupuje pomocí vlastního čipu s kreditem. V odborných pracovnách VOŠ je přístupná další speciální audio-video technika (digitální fotoaparáty, videokamery, mikrofony, zvukové karty apod.) Učitelé více využívají pravidelně doplňované knihovny multimediální výukové materiály. Škola prostřednictvím svých učitelů a žáků tyto materiály v předmětech odpovídajících zaměření studia z části sama produkuje.

Zajištění přípojných míst v budovách školy
Všechny budovy školy jsou propojeny vlastní optickou linkou o rychlosti 1 Gbit/s. Páteřní spoje v jednotlivých budovách jsou realizovány strukturovanou kabeláží UTP 5e s rychlostí 1Gbit/s, rozvody ke koncovým uživateským stanovištím pak UTP 5e s rychlostí 1 Gbit/s. Připojení do internetu je řešeno synchronní optickou linkou o rychlosti 300Mbit/s. Připojení je bez datových limitů a blokace služeb. Škola vlastní několik serverů na bázi MS Windows, centrální firewall, síťové úložiště a dohledové služby. Do školní sítě je možno vstupovat například z domova přes VPN připojení. Webová prezentace školy je provozována na externím hostovaném serveru. Všichni pedagogičtí pracovníci mají školní emailové schránky s možností přístupu přes webové rozhraní. Studenti i pedagogové mají možnost využívat sdílené síťové disky k ukládání svých dat. Studenti i učitelé využívají office365, kde mají vlastní emailovou schránku a programy world, excel a powerpoint. K dispozici má každý student i učitel 1TB úložného prostoru, který je pouze jeho. K těmto datům má každý přístup odkudkoli ve světě, kde existuje internetové připojení. Server je pravidelně zálohován a jsou na něm umístěny komponenty školního informačního systému. Serverový systém je pravidelně aktualizovaný. Antivirová ochrana je nastavena na úrovni poštovního serveru i na pracovních stanicích. Ve všech budovách školy je možnost bezdrátového připojení wifi technologií 2,4GHz. Dodržování autorského zákona je zakotveno ve školním řádu a pravidelným nákupem školních licencí a multilicencí provozovaného softwaru. Pracovní stanice jsou zamčeny proti instalaci nelegálních programů.

Postup dosažení cílového stavu
Ve škole se celkový počet žáků již nebude zvyšovat, jelikož je dosažen maximální stav povolený akreditací MŠMT. Počet pracovních stanic se nebude podstatně zvyšovat. Financovat se bude updatování stávajícího hardwaru a softwaru, zvyšovaní propustnosti sítě, kapacity Internetu a zabezpečení a rozvoj školních serverových aplikací. Škola bude nadále využívat fondu SIPVZ pro proškolení svých učitelů, zejména na stupni S, kdy čekáme na další rozvoj tohoto stupně a nabídku vhodných kurzů i pro odborné učitele. Počet počítačových učeben, odborných pracoven i běžných tříd na střední škole je vyhovující, na VOŠ přibudou ještě 2-3 menší odborné učebny rekonstrukcí posledního patra budovy vlastními finančními prostředky Na aktualizaci a údržbu hardwaru a softwaru pracovních stanic na úroveň cílového stavu bude každý rok vyčleněno cca 250.000 Kč Na zálohování, update a provoz serveru bude vyčleněno 50.000 ročně a stejná částka bude investována do školení správce počítačové sítě – zaměstnance školy a do zprovoznění a údržby stávajících síťových aplikací – elektronické pošty, www stránek, virtuální školní knihovny a elektronického archivu studentských prací. Na připojení k internetu při zvyšující se kapacitě a snižující se ceně je potřeba počítat s konstantní částkou cca 100.000 Kč ročně. Škola vyčkává s možností pevného propojení budov na možnost buďto položení vlastní optické linky nebo na snížení cen pronájmu od stávajících poskytovatelů. Škola prostřednictvím svých učitelů a žáků vytvoří učební materiály v digitalizované podobě pro vlastní potřebu výuky a nabídku obdobně zaměřeným školám. Tyto aktivity škola podpoří částkou cca 25.000 ročně. Stejnou částku škola plánuje vydat na nákup doporučených.

ICT na VOŠG
Na VOŠ je max 60 studentu v denní formě studia a 60 na dálkové f.s. Na VOŠ působí 22 většinou externích pedagogů. Vzhledem ke specializaci pedagogů na práci s počítačovou grafikou a multimédii jsou jejich znalosti na vyšší úrovni než je dána školením Z nebo P. Počet počítačových učeben na škole 2 Počet odborných pracoven – 4 Počet běžných tříd – 1 Počet přípojných míst 25 pevná síť + plné bezdrátové pokrytí Počet pracovních stanic 25 VOŠ Ve škole jsou dále k dispozici 3 přenosná a dvě pevně instalovaná multimediální projekční zařízení v sestavě: digitální projektor, notebook, audio reproduktory . Standardní pracovní prostředí Stejné jako SUSG + V odborných pracovnách VOŠ je přístupná další speciální audio-video technika (digitální fotoaparáty, videokamery, mikrofony, zvukové karty apod.) Dodržování autorského zákona je zakotveno ve školním řádu a realizováno nákupem školních licencí a multilicencí provozovaného softwaru. Pracovní stanice jsou zamčeny proti instalaci nelegálních programů.

Postup dosažení cílového stavu
Ve škole se celkový počet žáků již nebude zvyšovat, jelikož je dosažen maximální stav povolený akreditací MŠMT. Počet pracovních stanic se nebude podstatně zvyšovat. Financovat se bude updatování stávajícího hardwaru a softwaru, zvyšovaní propustnosti sítě, kapacity Internetu a další rozvoj školních serverových aplikací. Počet počítačových učeben, odborných pracoven i běžných tříd je vyhovující s prostorovou rezervou v podkrovních prostorách. Na aktualizaci a údržbu hardwaru a softwaru pracovních stanic na úroveň cílového stavu bude každý rok vyčleněno ???? Na zálohování, update a provoz serveru bude vyčleněno ???? Škola prostřednictvím svých učitelů a studentů vytváří učební materiály v digitalizované podobě pro vlastní potřebu výuky a nabídku obdobně zaměřeným školám.