Odborná praxe

Propojení s praxí je na VOŠG, na rozdíl od škol, které vysílají studenty na externí pracoviště bez možnosti příliš ovlivnit jejich pracovní náplň, převážně integrováno přímo do školního vyučování. VOŠG spolupracuje s několika externími vyučujícími z předních českých studií (např. Alkay Animation Prague, Anima Praha). S jejich pomocí se škola vybavila špičkovým technickým zařízením i softwarovým vybavením, které vyučující používají ve svých studiích. Díky tomu připravujeme studenty maximálně pro praxi v těchto firmách.


Odborná praxe se provádí buďto po individuální dohodě studentů s firmami, se kterými pak škola uzavře dohodu o realizaci odborné praxe, nebo na externích pracovištích vyučujících v souladu se školními předpisy a zákoníkem práce. Firma zajistí dnem nástupu studenta na praxi jeho seznámení s předpisy BOZP a PO a dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce na pracovišti, kde student vykonává praxi. V případě potřeby poskytne studentovi potřebné pracovní a ochranné pomůcky. Pověřený pracovník firmy zapíše studentovi po dokončení odborné praxe zápočet do studijního výkazu. Student vypracuje po ukončení praxe písemnou zprávu o průběhu praxe a dosažených výsledcích. Je-li to možné, přiloží v papírové nebo digitální podobě projekty na kterých se podílel.

Vzhledem k tomu, že nelze realizovat odbornou praxi hromadně, studenti se u firem střídají, přednostně v průběhu II. a III. ročníku vzdělávání, případně v době školních prázdnin. Alternativně mohou být školou organizovány výměnné stáže či workshopy s jinými školami v obdobném časovém rozsahu.