Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro šk.rok 2024/2025 

Co mám dělat, když se chci přihlásit na VOŠG ? 

Vyplnit formulář přihlášky ke studiu ve vyšší odborné škole, k dispozici ke stažení zde (prihlaska.doc) nebo na kterékoliv střední,čí vyšší odborné škole, v prodejnách SEVT, v papírnictvích.

Mohu školu předem navštívit než si podám přihlášku?
Ano, ve dnech otevřených dveří pro VOŠG v Jihlavě, Křížová 18, v termínech uvedených v sekci Kontakty vždy v 10.00 h na budově Křížová 18, nebo po individuální domluvě i v jiném termínu.

Kam mám vyplněnou přihlášku poslat ?
Na adresu Soukromé vyšší odborné školy grafické, Dvořákova 5, 586 01 Jihlava.


Jaký je termín přijímacího řízení a kde se bude konat ?

1. termín  5. 6. 2024  (Termín zaslání přihlášek do 30. 5. 2024)

2. termín  4. 9. 2024  (Termín zaslání přihlášek do 29. 8. 2024)

 

Přijímací zkoušky se konají vždy od 9h na budově VOŠG, Dvořákova 5.


Platí se za vykonání přijímací zkoušky nějaký poplatek ?
Podání přihlášky i přijímací řízení je bez poplatku.

Kolik budeme přijímat tento rok studentů ?
Soukromá VOŠG může přijmout na obor Multimediální umělecká tvorba až 20 studentů. 

Jaké vzdělání je podmínkou k přijetí ?
Ke studiu oboru multimediální umělecká tvorba se přijímají studenti, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a dostavili se k talentové přijímací zkoušce. Ta předpokládá u uchazečů o studium jisté výtvarné nadání, kreativitu a zájem o obor. Dosažené vzdělání student doloží výpisem známek na přihlášce potvrzeným střední školou, ověřenou kopií maturitního vysvědčení, nebo předložením originálu vysvědčení při přijímacím pohovoru. U studentů kteří absolvovali střední školu v zahraničí se vyžaduje nostrifikace (ověření) dosažené úrovně vzdělání, kterou provádí odbor školství krajského úřadu v místě studentova bydliště. K dálkovému studiu (individuální studijní plán) se přijímají studenti podle stejných kritérii jako na denní studium, přednostně však studenti s již absolvovanou praxí po ukončení středoškolského vzdělání.

Jak bude probíhat přijímací řízení ?

 

HERNÍ TVORBA

digitální portfolio - min. 10 prací ve formátech:
• grafické dokumenty, foto (PDF, JPG, PNG)
• animace (MP4 - H.264)
• hry – video ze hry (MP4 - H.264) + build pro PC (EXE)
Portfolio zašlou zájemci spolu s přihláškou na sdílený disk v zazipované složce ve formátu jmeno_prijmeni.ZIP nejpozději do termínu pro zasílání přihlášek ke studiu. Max. velikost celého portfolia pro jednoho zájemce je 1GB.
herní prototyp v materiálové (deskovka, karetní hra) nebo digitální formě nebo herní designový dokument:
• téma pro zadání bude rozesláno přihlášeným uchazečům týden před vlastní talentovou zkouškou
• obhajobu herního projektu provede zájemce osobně v termínu talentové zkoušky na VOŠG před přijímací komisí
• u materiálové formy prototypu předloží zájemce materiálový originál spolu s foto/video dokumentací a pravidly
• u digitální formy prototypu předloží zájemce hratelný prototyp
• u herního dokumentu předloží zájemce herní dokument vypracovaný podle předem dané osnovy


ANIMOVANÁ A TRIKOVÁ TVORBA

digitální portfolio a komiks - min. 10 prací ve formátech:
1. strip nebo jedna A3 strana komiksu na téma „nalezené přátelství“
2. výtvarné práce - PDF nebo JPG - ideálně pohybovky, návrhy charakterů, návrhy prostředí
3. pokud jsou, tak animace - videa ve formátu .mp4 (H.264)
Portfolio zašlou zájemci spolu s přihláškou na sdílený disk v zazipované složce ve formátu jmeno_prijmeni.ZIP nejpozději do termínu pro zasílání přihlášek ke studiu. Max. velikost celého portfolia pro jednoho zájemce je 1GB.

vytvoření dynamických póz z předem daného, jednoduchého charakteru (kresba na papír)
4. předem daný charakter pro zadání druhého kola dostanou zájemci na začátku talentové zkoušky
5. obhajobu komiksu a portfolia provede zájemce osobně v termínu talentové zkoušky na VOŠG před přijímací komisí


Přijímací řízení se skládá z:
 - pohovoru nad souborem domácích prací
- výtvarné talentové zkoušky Podrobné informace zašle VOŠG po podání přihlášky.Co si mám k přijímacímu řízení přinést ?
 - občanský průkaz - originál maturitního vysvědčení (vysokoškolského diplomu) - kreslící pomůcky - tužku, příp. uhel, vodové barvy, štětce, plastickou gumu, nůžky apod. Pomůcky budou upřesněny dopisem po přjetí přihlášky.

Jakým způsobem budu informován(a) o přijetí ke studiu ?
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám bude oznámeno písemně do 7 dnů. Výsledky budou též zveřejněny na webových stránkách školy. Doporučujeme využít první termín přijímacích zkoušek. Pokud zaplníme kapacitu školy v 1. termínu, druhý termín již nebudeme realizovat.