Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro šk.rok 2022/2023 

 Co mám dělat, když se chci přihlásit na VOŠG ? 

Vyplnit formulář přihlášky ke studiu ve vyšší odborné škole, k dispozici ke stažení zde (prihlaska.doc) nebo na kterékoliv střední,čí vyšší odborné škole, v prodejnách SEVT, v papírnictvích.

Mohu školu předem navštívit než si podám přihlášku?
Ano, ve dnech otevřených dveří pro VOŠG v Jihlavě, Křížová 18, v termínech uvedených v sekci Kontakty vždy v 10.00 h na budově Křížová 18, nebo po individuální domluvě i v jiném termínu.

Kam mám vyplněnou přihlášku poslat ?
Na adresu Soukromé vyšší odborné školy grafické, Dvořákova 5, 586 01 Jihlava.


Jaký je termín přijímacího řízení a kde se bude konat ?

 

Pro školní rok 2022/23: 

1. termín  8. 6. 2022  (Termín zaslání přihlášek do 31. 5. 2022)

2. termín  7. 9. 2022  (Termín zaslání přihlášek do 29. 8. 2022)

 

Přijímací zkoušky se konají vždy od 9h na budově VOŠG, Dvořákova 5.

Platí se za vykonání přijímací zkoušky nějaký poplatek ?
Podání přihlášky i přijímací řízení je bez poplatku.

Kolik budeme přijímat tento rok studentů ?
Soukromá VOŠG může přijmout na obor Multimediální umělecká tvorba až 20 studentů. 

Jaké vzdělání je podmínkou k přijetí ?
Ke studiu oboru multimediální umělecká tvorba se přijímají studenti, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a dostavili se k talentové přijímací zkoušce. Ta předpokládá u uchazečů o studium jisté výtvarné nadání, kreativitu a zájem o obor. Dosažené vzdělání student doloží výpisem známek na přihlášce potvrzeným střední školou, ověřenou kopií maturitního vysvědčení, nebo předložením originálu vysvědčení při přijímacím pohovoru. U studentů kteří absolvovali střední školu v zahraničí se vyžaduje nostrifikace (ověření) dosažené úrovně vzdělání, kterou provádí odbor školství krajského úřadu v místě studentova bydliště. K dálkovému studiu (individuální studijní plán) se přijímají studenti podle stejných kritérii jako na denní studium, přednostně však studenti s již absolvovanou praxí po ukončení středoškolského vzdělání.

Jak bude probíhat přijímací řízení ?
Přijímací řízení trvá jeden den. Student si předem připraví portfolio své dosavadní tvorby, které si přiveze s sebou k přijímacímu pohovoru. Týž den si ho i odveze. Soubor prací by měl obsahovat minimálně 15 vlastních prací bez omezení tématu. Portfolio může obsahovat práce provedené jak klasickou technikou - kresby, malby, grafiky, fotografie, tak digitální práce - animace, video, fotky, screeny z her apod. Digitální práce přineste na flash disku nebo DVD ve standardních formátech.

Přijímací řízení se skládá z: - pohovoru nad souborem domácích prací - výtvarné talentové zkoušky Podrobné informace zašle VOŠG po podání přihlášky.

Co je obsahem talentové zkoušky ?
Téma talentové zkoušky se každý rok mění, obecně však můžete počítat se skicou objektu nebo postavy dle modelu nebo fantazie, grafickým návrhem (značka, piktogram, plakát apod.) a zejména rozkreslením krátkého příběhu do podoby komixu nebo obrázkového scénáře (storyboardu).

Co si mám k přijímacímu řízení přinést ?
 - občanský průkaz - originál maturitního vysvědčení (vysokoškolského diplomu) - soubor vlastních prací (portfolio), který si ten samý den odvezete - kreslící pomůcky - tužku, příp. uhel, vodové barvy, štětce, plastickou gumu, nůžky apod. Pomůcky budou upřesněny dopisem po přjetí přihlášky.

Jakým způsobem budu informován(a) o přijetí ke studiu ?
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám bude oznámeno písemně do 7 dnů. Výsledky budou též zveřejněny na webových stránkách školy. Doporučujeme využít první termín přijímacích zkoušek. Pokud zaplníme kapacitu školy v 1. termínu, druhý termín již nebudeme realizovat.