Dny otevřených dveří

Vždy v pátek: začátek v 10.00 hod., Křížová 18, Jihlava 58601

Termíny:        

11.9.2020 
16.10.2020 
20.11.2020
4.12.2020

8.1.2021
12.2.2021
5.3.2021
16.4.2021
14.5.2021 

       

Průběh návštěvního dne: 

10.00 – 11.30 seznámení s programem výuky učebna č. 2 Křížová 18
11.30 – 12.00 prohlídka auly a tělocvičny
12.00 – 14.00 prohlídka ateliérů školy Dvořákova 12
14.00 – 15.00 prohlídka atelieru loutky a animace (VOŠG) Dvořákova 5