Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří podle předem plánovaného kalendáře.

Vždy v pátek: začátek v 10.00 hod., Křížová 18, Jihlava 58601


Termíny:        

8.9.2023
13.10.2023
24.11.2023
8.12.2023
5.1.2024

8.3.2024

19.4.2024
17.5.2024
13.9.2024 

Průběh návštěvního dne: 

10.00 – 11.30 seznámení s programem výuky učebna č. 2 Křížová 18
11.30 – 12.00 prohlídka auly a tělocvičny
12.00 – 14.00 prohlídka ateliérů školy Dvořákova 12
14.00 – 15.00 prohlídka atelieru loutky a animace (VOŠG) Dvořákova 5  

 

Pozn.:Pokud nastane opět nějaká forma omezení z důvodů pandemických nebo jiných, přejdeme na formu "individuálního dne otevřených dveří" v režimu jeden návštevník - jeden průvodce v předem dohodnutém termínu.