Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří podle předem plánovaného kalendáře.

Vždy v pátek: začátek v 10.00 hod., Křížová 18, Jihlava 58601


Termíny:        

10.9.2021
15.10.2021
19.11.2021
3.12.2021
7.1.2022
11.2.2022
4.3.2022
22.4.2022
13.5.2022
9.9.2022 

     

Průběh návštěvního dne: 

10.00 – 11.30 seznámení s programem výuky učebna č. 2 Křížová 18
11.30 – 12.00 prohlídka auly a tělocvičny
12.00 – 14.00 prohlídka ateliérů školy Dvořákova 12
14.00 – 15.00 prohlídka atelieru loutky a animace (VOŠG) Dvořákova 5  

 

Pozn.:Pokud nastane opět nějaká forma omezení z důvodů pandemických nebo jiných, přejdeme na formu "individuálního dne otevřených dveří" v režimu jeden návštevník - jeden průvodce v předem dohodnutém termínu.