1.místo Studentský design


Film Denisy Brejníkové "The Wolf and the Chair" (VOŠG) získal 

1. místo v kategorii FOTOGRAFICKÁ A MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA. 


WCH-CA-chata-v2 (2).png
WCH-CA-kopec-tma-dest.png