Vyhodnocení doplňkového přijímacího řízení z 6.9. 2023

ID Body
39225
43205
41175
40 85
4270
  

 

Bodová hranice pro přijetí ve specializaci:

Herní tvorba: 180 bodů

Animovaná tvorba: 130 bodů 

 

Kritéria hodnocení:

Pohovor nad portfoliem domácích prací - max 200 bodů

Vizuální zkratka - max 30 bodů

Skica postavy - max 30 bodů

Komix - max 30 bodů

Prospěch v posledním ročníku SŠ - max 10 bodů

 

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se rozhodnou nenastoupit ke studiu, budou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky.