Kurzy

Kurz Animace

kurzy_animace_2018.pdf (velikost 162.26kB)

Kurz video

Kurz není v tomto školním roce nabízen

Kurz grafický design

Kurz není v tomto školním roce nabízen

Letní výtvarná akademie

Na VOŠG chtějí v poslední době studovat i zájemci, kteří mají slabou nebo skoro žádnou odbornou výtvarnou průpravu. Od letošního roku zahajujeme zejména pro tyto budoucí studenty LETNÍ VÝTVARNOU AKADEMII.

Letní výtvarná akademie je týdenní pobyt na školní chatě ve Vysoké nad Jihlavou. Hlavním programem je zvýšit pod vedením našich výtvarníků intenzivní formou řemeslnou a výtvarnou zručnost studentů a některé tak připravit i k úspěšnému přijetí na naší školu a všechny ostatní zdokonalit ve výtvarném projevu.

Podrobnosti o programu, délce, termínech a ceně letní akademie a přihlášku najdete na webu Střední umělecké školy grafické.

Dálková umělecká akademie

Dálková umělecká akademie s profesionální výukou v moderních školních ateliérech je určena pro všechny zájemce s tvořivými ambicemi (elánem). Studium na DÁLKOVÉ UMĚLECKÉ AKADEMII při VOŠG a SUŠG je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů akreditovaných MŠMT ČR. Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce specializovaně připravit studenty pro vlastní tvorbu, napomoci při rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace ve stávajícím pracovním poměru a dále připravit studenty z jiných středních škol k případnému studiu na vysoké škole (pedagogické, umělecké ap.) nebo připravit zájemce o studium na našich školách k talentovým zkouškám tzv. přípravný nultý ročník.

OBORY kresba, malba, grafika.
Studijní systém půlročních semestrů.
VĚK neomezen
KDY každý týden v sobotu od 9.00 do 15.00 hodin. Začátky semestrů – září, únor nebo při náhradní skupině i během školního roku.
INFO podrobnosti při informační konzultaci, ke které Vás pozveme písemně.
Na DUA jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici na webu Střední umělecké školy grafické.