Grafika roku 2020

Grafika roku 2020 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů - grafiků. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky - serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha. V rámci Grafiky roku bylo vybráno na 449 grafických děl a autorských knih, mezi nimi i 2 práce současné studentky VOŠG, Lady Novákové, absolventky SUŠG. Odkaz na její  grafiky je zde:

https://nadacehollar.cz/dilo/bordel-v-hlave/
https://nadacehollar.cz/dilo/vousy/