Talentové zkoušky pro školní rok 2021/22

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro šk.rok 2021/2022 

 Co mám dělat, když se chci přihlásit na VOŠG ? 

Vyplnit formulář přihlášky ke studiu ve vyšší odborné škole, k dispozici ke stažení zde (prihlaska.doc) nebo na kterékoliv střední,čí vyšší odborné škole, v prodejnách SEVT, v papírnictvích.

Mohu školu předem navštívit než si podám přihlášku?
Ano, ve dnech otevřených dveří pro VOŠG v Jihlavě, Křížová 18, v termínech uvedených v sekci Kontakty vždy v 10.00 h na budově Křížová 18, nebo po individuální domluvě i v jiném termínu.

Kam mám vyplněnou přihlášku poslat ?
Na adresu Soukromé vyšší odborné školy grafické, Dvořákova 5, 586 01 Jihlava.


Jaký je termín přijímacího řízení a kde se bude konat ?

 

Pro školní rok 2021/22: 

1. termín  9. 6. 2021  (Termín zaslání přihlášek do 31. 5. 2021)

Přijímací zkoušky se konají vždy od 9h na budově VOŠG, Dvořákova 5.