Příjímací talentové zkoušky III. TERMÍN

Příjimací talentové zkoušky III. termín se uskuteční 4.9.2024 . Termín pro odeslání přihlášek je do 29.8.2024. Přijímací řízení trvá jeden den (Pokud nastanou změny, budete včas informováni ).

Přijímací řízení se skládá z:
Podrobné informace zašle VOŠG po podání přihlášky.

HERNÍ TVORBA

digitální portfolio - min. 10 prací ve formátech:

• grafické dokumenty, foto (PDF, JPG, PNG)
• animace (MP4 - H.264)
• hry – video ze hry (MP4 - H.264) + build pro PC (EXE)
Portfolio zašlou zájemci spolu s přihláškou na sdílený disk v zazipované složce ve formátu jmeno_prijmeni.ZIP nejpozději do termínu pro zasílání přihlášek ke studiu. Max. velikost celého portfolia pro jednoho zájemce je 1GB.

herní prototyp v materiálové (deskovka, karetní hra) nebo digitální formě nebo herní designový dokument:
• téma pro zadání bude rozesláno přihlášeným uchazečům týden před vlastní talentovou zkouškou
• obhajobu herního projektu provede zájemce osobně v termínu talentové zkoušky na VOŠG před přijímací komisí
• u materiálové formy prototypu předloží zájemce materiálový originál spolu s foto/video dokumentací a pravidly
• u digitální formy prototypu předloží zájemce hratelný prototyp
• u herního dokumentu předloží zájemce herní dokument vypracovaný podle předem dané osnovy

 

ANIMOVANÁ A TRIKOVÁ TVORBA

digitální portfolio a komiks - min. 10 prací ve formátech:

• strip nebo jedna A3 strana komiksu na téma „nalezené přátelství“
• výtvarné práce - PDF nebo JPG - ideálně pohybovky, návrhy charakterů, návrhy prostředí
• pokud jsou, tak animace - videa ve formátu .mp4 (H.264)
Portfolio zašlou zájemci spolu s přihláškou na sdílený disk v zazipované složce ve formátu jmeno_prijmeni.ZIP nejpozději do termínu pro zasílání přihlášek ke studiu. Max. velikost celého portfolia pro jednoho zájemce je 1GB.


Talentová zkouška
vytvoření dynamických póz z předem daného, jednoduchého charakteru (kresba na papír)

• předem daný charakter pro zadání dostanou zájemci na začátku talentové zkoušky v den talentové zkoušky
• obhajobu komiksu a portfolia provede zájemce osobně v termínu talentové zkoušky na VOŠG před přijímací komisí


kolarova_charakter.png