Vyhodnocení 1. a 2. termínu přijímacího řízení z 5.6. a 26.6. 2024

H E R N Í   T V O R B A

ID Body
327
1325
1725
624
9 10
1410
10

Minimální bodová hranice pro přijetí ve specializaci Herní tvorba: 10 bodů

Kritéria hodnocení:

Pohovor nad portfoliem domácích prací - max 10 bodů

Herní designový dokument na téma "Světlo" - max 20 bodů 

 

A N I M O V A N Á   A   T R I K O V Á   T V O R B A

IDBody
430
1330
1230
528
1027
1124
823
1621
1513

Minimální bodová hranice pro přijetí ve specializaci Herní tvorba: 15 bodů 

Kritéria hodnocení:

Pohovor nad portfoliem domácích prací - max 10 bodů

Obhajoba komiksu "Nalezené přátelství" - max 10 bodů

Vytvoření dynamických póz z danného charakteru - max 10 bodů