Výtvarník animované a herní tvorby

OBOR 82-43-N/03 (nové zaměření oboru od školního roku 2021/22)

Charakteristika zaměření:
Specializace výtvarník animované a herní tvorby seznámí studenty se základní znalosti o animaci, aby mohli kvalifikovaně tvořit výtvarné podklady pro animovanou i herní tvorbu a jejich úpravu umožňující realizaci animovaných postav, rekvizit i prostředí pro všechny technologie klasických i digitálních animací. Součástí výuky je scénáristika a dramaturgie pro komplexní vhled do problematiky vizuálu animovaných filmů v kontextu s technologickými danostmi jednotlivých technologií a také, aby mohli studenti profesionálně vytvářet storyboard (kreslený scénář) jak pro animovanou, tak pro hranou filmovou tvorbu.

Uplatnění absolventa:
Výtvarník animovaného filmu
Výtvarník her (Concept Artista) 

Pracovní možnosti:
Absolventi naleznou uplatnění ve studiích 3D grafiky a animace
Televizních a filmových ateliérech
Herních studiích
Mohou dále pokračovat ve vzdělání v VŠ
Absolventi jsou rovněž schopni založit vlastní živnost nebo firmu zabývající se výše uvedenou tvorbou 

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů  1.r.   2.r.   3.r.  
 Anglický jazyk
 Dějiny výtvarného umění
 Figurální kresba 
 Výtvarná příprava, Concept art  
 Multimediální technologie •  
 Základy filmové řeči •  
 Základy scénaristiky a dramaturgie •
  
 Herní design  • • 
 Základy animované tvorby •  
 Stotryboard 
 Výtvarná tvorba 
 Filmová řeč  
 Výtvarné techniky v animaci • • 
 Režijní a výtvarná příprava • • 
 Právnické a podnikatelské minimum  
 Seminář o absolventské práci  • 
 Odborná praxe  
 Modulová výuka  

Legenda : • povinný předmět • volitelný předmět