• Maximalizovat velikost textu
  • Resetovat velikost textu
  • Minimalizovat velikost textu
  • English version Facebook
    SUSG.cz

Přijímací řízení

Co mám dělat, když se chci přihlásit na VOŠG ?

Vyplnit formulář přihlášky ke studiu ve vyšší odborné škole, k dispozici ke stažení zde (prihlaska.doc) nebo na kterékoliv střední,čí vyšší odborné škole, v prodejnách SEVT, v papírnictvích. 

Mohu školu předem navštívit než si podám přihlášku?

Ano, ve dnech otevřených dveří pro VOŠG v Jihlavě, Křížová 18, v termínech uvedených v sekci Kontakty vždy v 10.00 h na budově Křížová 18, nebo po individuální domluvě i v jiném termínu.

Kam mám vyplněnou přihlášku poslat ?

Na adresu Soukromé vyšší odborné školy grafické, Dvořákova 5, 586 01 Jihlava.

Do kdy mohu přihlášku poslat ?

Do konce srpna 2018 pro 2. termín přijímacích zkoušek šk. rok 2018/19.

Do 31. května  2019 pro 1. termín a do konce srpna 2019 pro 2. termín přijímacích zkoušek šk. rok 2019/20. Uvítáme, když nenecháte zasílání přihlášek na poslední chvíli. 2. termín v případě naplnění kapacity školy v 1. termínu již nemusí být vypsán.

Jaký je termín přijímacího řízení a kde se bude konat ? 

Pro školní rok 2018/19: 2. termín 3.9. 2018.

Pro školní rok 2019/20: 1. termín 10.6. 2019 a 2. termín 9.9. 2019.

Přijímací zkoušky se konají vždy od 9h na budově VOŠG, Dvořákova 5.

Platí se za vykonání přijímací zkoušky nějaký poplatek ?

Podání přihlášky i přijímací řízení je bez poplatku.

Kolik budeme přijímat tento rok studentů ?

Soukromá VOŠG může přijmout na obor Multimediální umělecká tvorba až 20 studentů.

Jaké vzdělání je podmínkou k přijetí ?

Ke studiu oboru multimediální umělecká tvorba se přijímají studenti, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a dostavili se k talentové přijímací zkoušce. Ta předpokládá u uchazečů o studium jisté výtvarné nadání, kreativitu a zájem o obor. Dosažené vzdělání student doloží výpisem známek na přihlášce potvrzeným střední školou, ověřenou kopií maturitního vysvědčení, nebo předložením originálu vysvědčení při přijímacím pohovoru. U studentů kteří absolvovali střední školu v zahraničí se vyžaduje nostrifikace (ověření) dosažené úrovně vzdělání, kterou provádí odbor školství krajského úřadu v místě studentova bydliště.
K dálkovému studiu (individuální studijní plán) se přijímají studenti podle stejných kritérii jako na denní studium, přednostně však studenti s již absolvovanou praxí po ukončení středoškolského vzdělání. 

Jak bude probíhat přijímací řízení ?

Přijímací řízení trvá jeden den. Student si předem připraví portfolio své dosavadní tvorby, které si přiveze s sebou k přijímacímu pohovoru. Týž den si ho i odveze. Soubor prací by měl obsahovat minimálně 15 vlastních prací bez omezení tématu. Portfolio může obsahovat práce provedené jak klasickou technikou - kresby, malby, grafiky, fotografie, tak digitální práce - animace, video, fotky, screeny z her apod. Digitální práce přineste na flash disku nebo DVD ve standardních formátech. 
Přijímací řízení se skládá z:

- pohovoru nad souborem domácích prací
- výtvarné talentové zkoušky

Podrobné informace zašle VOŠG po podání přihlášky.

Co je obsahem talentové zkoušky ?

Téma talentové zkoušky se každý rok mění, obecně však můžete počítat se skicou objektu nebo postavy dle modelu nebo fantazie, grafickým návrhem (značka, piktogram, plakát apod.) a zejména rozkreslením krátkého příběhu do podoby komixu nebo obrázkového scénáře (storyboardu).

Co si mám k přijímacímu řízení přinést ?

- občanský průkaz
- originál maturitního vysvědčení (vysokoškolského diplomu)
- soubor vlastních prací (portfolio), který si ten samý den odvezete
- kreslící pomůcky  - tužku, příp. uhel, vodové barvy, štětce, plastickou gumu, nůžky apod. Pomůcky budou upřesněny dopisem po přjetí přihlášky.

Jakým způsobem budu informován(a) o přijetí ke studiu ?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám bude oznámeno písemně do 7 dnů. Výsledky budou též zveřejněny na webových stránkách školy.

Doporučujeme využít první termín přijímacích zkoušek. Pokud zaplníme kapacitu školy v 1. termínu, druhý termín již nebudeme realizovat.

Wednesday, 29 August 2018 13:59 Absolvent
Email Tisk PDF
 
qrvosg.png