Denní studium

Tříletý vzdělávací program v denní formě studia se specializacemi


82-43-N/03 MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA

 

specializace:

- animovaná tvorba
- audiovizuální tvorba
- interaktivní multimediální tvorba

 

UČEBNÍ PLÁN - denní forma vzdělávání
Názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Absolu-torium
Období: ZO LO ZO LO ZO LO  
Povinné předměty:  
Anglický jazyk                      2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Zk 4/0 Zk 4/0 Zk *
Audiovizuální tvorba     0/4 KZ 0/4 KZ      
Dějiny výtvarného umění      2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Zk 2/0 Zk *
Digitální modelování a animace     0/2 KZ 0/2 KZ      
Figura a anatomie pohybu                   2/2 KZ 2/2 KZ 1/1 KZ 1/1 KZ      
Grafický design 2/6 KZ 2/6 KZ 2/2 KZ 2/2 KZ      
Odborná praxe       0/40 Z      
Počítače a informační technologie 2/2 KZ  2/2 KZ          
Právnické a podnikatelské minimum         2/0 Z 2/0 Zk  
Programování multimediálních aplikací     0/4 KZ 0/4 KZ      
Scenáristika a dramaturgie 1/1 KZ 1/1 KZ 1/1 KZ 1/1 KZ      
Seminář k absolventské práci         2/0 Z 2/0 Z  
Televizní animovaná a výtvarná tvorba     1/1 KZ 1/1 KZ      
Výtvarná příprava 0/5 KZ 0/5 KZ 0/3 KZ 0/3 KZ      
Základy marketingových komunikací 1/0 Z 0/1 KZ          
Zvuk a hudba v multimédiích                                2/2 KZ 2/2 KZ  
Klauzurní práce Zk Zk Zk Zk Zk -  
               
Povinně volitelné předměty:              
specializace:Multimediální audiovizuální tvorba              
Multimediální tvorba         1/3 KZ 1/3 KZ *
Televizní animovaná a výtvarná tvorba         1/3 KZ 1/3 KZ  
specializace:Multimediální interaktivní tvorba              
Multimediální tvorba         1/3 KZ 1/3 KZ *
Programování multimediálních aplikací         0/4 KZ 0/4 KZ  
specializace:Multimediální animovaná tvorba              
Multimediální tvorba         2/6 KZ 2/6 KZ *
               
Celkem týdně: 28 28 27 27 22 22  
               
Volitelné předměty:              
Základy umělecké a reklamní fotografie     0/1 Z  0/1 Z      
Figurální kresba 0/4 Z 0/4 Z          
+ předměty povinně volitelné v ostatních specializacích se stejnými hodinovými dotacemi              
                   

Odborná praxe nebo plenéry min. 4 týdny za studium.

Uváděné hodinové dotace předmětů se uvádí ve tvaru:

přednášky a semináře / praktická cvičení

Z - zápočet;

KZ- klasifikovaný zápočet;

Zk - zkouška;

* předměty označené hvězdičkou jsou součástí absolutoria;

 

V prvním ročníku studia převažuje výuka předmětů doplňujících a vyrovnávajících rozdílnou uměleckou úroveň a hloubku technických znalostí a dovedností studentů přicházejících z různě zaměřených středních škol. V průběhu studia a zejména v posledním ročníku přibývá předmětů orientovaných na nejrůznější aspekty multimediální umělecké tvorby. Ve třetím ročníku má student možnost preference určitého směru v multimediální tvorbě (specializace) formou volby z povinně volitelných předmětů. Po celou dobu trvání studia se studenti vzdělávají po stránce jazykové a v dějinách výtvarného umění.

Vzdělávání tohoto oboru je i v dálkové formě, viz Vzdělávání/Dálkové studium.
Wednesday, 12 November 2008 12:09 Absolvent
Email Tisk PDF