Individuální docházkový plán

Pro talentované studenty s omezenou možností pravidelné docházky nabízíme alternativu denního studia - individuální docházkový plán (IDP).

IDP může být přiznán na základě výborných výsledků u talentových přijímacích zkoušek a písemné žádosti studenta a doložení v žádosti uvedených důvodů (zaměstnání, studium jiné školy, vyjímečný talent, sociální důvody apod.)

Program IDP vychází ze zkušeností akreditovaného dálkového studia, které probíhalo na VOŠG po 6 let.
V rámci IDP studenti mohou navštěvovat školu dle individuálního plánu, případně v obdobích, která jim to umožňují, denně.
V úvodním vyučovacím týdnu, který je povinný vyučující seznámí studenty s přiznaným IDP s látkou a úkoly, které bude v průběhu semestru nutno zvládnout a se studijními zdroji, ze kterých budou čerpat. Během semestru pak budou studenti konzultovat zadané úkoly přímo a též na dálku pomocí internetu.
Hodnotící kriteria při závěrečném hodnocení (zápočtech, klasifikovaných zápočtech, zkouškách, klauzurních zkouškách a absolutoriu) pro studenty s IDP budou stejná jako pro ostatní studenty denního studia. 


Saturday, 28 October 2017 20:47 Absolvent
Tisk