• Maximalizovat velikost textu
  • Resetovat velikost textu
  • Minimalizovat velikost textu
  • English version Facebook
    SUSG.cz

Dálkové studium

Pro studenty s omezenou možností pravidelné docházky nabízíme alternativu denního studia - individuální studijní plán (ISP).

ISP může být přiznán na základě písemné žádosti studenta a doložení v žádosti uvedených důvodů (zaměstnání, studium jiné školy, vyjímečný talent, sociální důvody apod.)

Program ISP vychází ze zkušeností akreditovaného dálkového studia, které probíhalo na VOŠG po 6 let. Zmírňuje jeho nedostatek, jímž byl poměrně malý přímý kontakt mezi studenty a vyučujícími školy, který spočíval v konzultacích každého předmětu jednou měsíčně.
V rámci ISP je tato minimální přímá vyuka zachována, studenti však mohou a měli by navštěvovat školu podle svých možností častěji, případně v obdobích, která jim to umožňují, denně.

V úvodním vyučovacím týdnu, který je povinný vyučující seznámí studenty s přiznaným ISP s látkou a úkoly, které bude v průběhu semestru nutno zvládnout a se studijními zdroji, ze kterých budou čerpat. Během semestru pak budou studenti konzultovat zadané úkoly přímo a též na dálku pomocí internetu.

Hodnotící kriteria při závěrečném hodnocení (zápočtech, klasifikovaných zápočtech, zkouškách, klauzurních zkouškách a absolutoriu) pro studenty s ISP budou stejná jako pro ostatní studenty denního studia. 


Wednesday, 10 September 2014 12:15 Absolvent
Email Tisk PDF