• Maximalizovat velikost textu
  • Resetovat velikost textu
  • Minimalizovat velikost textu
  • English version Facebook
    SUSG.cz

Plán ICT

Název školy: Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Adresa školy: Křížová 18, 586 01 Jihlava
REDIZO: 600 014 851
IČ: 25 33 50 22

Stávající stav (školní rok 2004/2005):
Ve škole je celkem 360 žáků, z toho 300 žáků na střední a 60 na vyšší odborné škole.
Ve škole působí 60 pedagogických pracovníků, z toho 45 na střední a 15 na vyšší odborné škole. Na VOŠ je většina pedagogů externích. Proškolených pedagogů na úrovni Z 6, P 5. Vzhledem ke specializaci části pedagogů na práci s počítačovou grafikou a multimédii jsou jejich znalosti na vyšší úrovni než je dána školením Z nebo P.
Počet počítačových učeben na škole - 2 SŠ, 3 VOŠ
Počet odborných pracoven - 10 SŠ, 3 VOŠ
Počet běžných tříd - 9 SŠ, 2 VOŠ
Počet přípojných míst 45 SŠ, 35 VOŠ
Počet pracovních stanic 35 SŠ, 25 VOŠ
Ve škole jsou dále k dispozici 3 přenosná multimediální projekční zařízení v sestavě: digitální projektor, notebook, audio reproduktory. Všechny učebny jsou vybaveny přípojným místem do školní sítě a internetu pro tuto prezentační sestavu.
Standardní pracovní prostředí
Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici mimo pracovních stanic v počítačových učebnách také po jedné stanici v každé běžné třídě a v kabinetech. 100pracovních stanic je připojeno k internetu. Na každé stanici ve třídách je 17" monitor, CD ROM, disketová jednotka a možnost ukládání na lokální nebo sdílený pevný disk. Ze softwaru je k dispozici minimálně www klient, textový editor a prohlížeč obrázků. V počítačových učebnách a některých odborných pracovnách zaměřených na počítačovou grafickou a multimediální tvorbu jsou ze 75monitory 19" a na stanicích jsou další specializované programy pro grafický design, animaci, práci s videem a modelování. V každé počítačové učebně je možnost zálohování na CD, v počítačových učebnách VOŠ na DVD. Každá počítačová učebna je vybavena černobílou tiskárnou a skenerem obrazových předloh. Ve škole je jedna síťová barevná tiskárna s kontrolovaným provozem. V odborných pracovnách VOŠ je přístupná další speciální audio-video technika (digitální fotoaparáty, videokamery, mikrofony, zvukové karty apod.) Zejména učitelé počítačové grafiky, jazyků a dějin umění využívají multimediální výukové materiály z existující školní knihovny.
Zajištění přípojných míst v budovách školy.
Školní síť je rozdělena do třech LAN, které jsou navzájem propojeny mikrovlnnou VPN. Propojení pracovních stanic v rámci jednotlivých LAN je provedeno standardní strukturovanou kabeláží UTP. Průchodnost síťových karet a switchů je 100Mbit/s.
Škola je napojena do Internetu přes vyhrazenou 512Kbit mikrovlnou linku bez omezení objemu přenesených dat a bez blokace všech služeb.
Škola má vlastní server na bázi Novell se službami elektronické pošty a www. Další www prostor má pronajatý. Všichni pedagogové mají školní schránky elektronické pošty s přístupem ze školní sítě a přes www rozhraní i z domu. Stejnou možnost mají i studenti. Studenti mají své prezentace na školním www serveru.
Antivirová ochrana je nastavena na úrovni poštovního serveru i na pracovních stanicích.
Dodržování autorského zákona je zakotveno ve školním řádu a pravidelným nákupem školních licencí a multilicencí provozovaného softwaru. Pracovní stanice jsou zamčeny proti instalaci nelegálních programů. V síti je nastaven systém sdílených studentských složek. Anonymní data jsou pravidelně odstraňována.
Stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele a to již i pro školní rok 2005/2006
Cílový stav (školní rok 2006/2007):
Ve škole je celkem 360 žáků, z toho 300 žáků na střední a 60 na vyšší odborné škole.
Ve škole působí 60 pedagogických pracovníků, z toho 45 na střední a 15 na vyšší odborné škole. Na VOŠ je většina pedagogů externích. Proškolených pedagogů na úrovni Z 15, P 15, S 10. Vzhledem ke specializaci části pedagogů na práci s počítačovou grafikou a multimédii jsou jejich znalosti na vyšší úrovni než je dána školením Z nebo P.
Počet počítačových učeben na škole - 3 SŠ, 3 VOŠ
Počet odborných pracoven - 10 SŠ, 5 VOŠ
Počet běžných tříd - 9 SŠ, 2 VOŠ
Počet přípojných míst 55 SŠ, 40 VOŠ
Počet pracovních stanic 45 SŠ, 30 VOŠ
Ve škole jsou dále k dispozici 3 přenosná multimediální projekční zařízení v sestavě: digitální projektor, notebook, audio reproduktory. Všechny učebny jsou vybaveny přípojným místem do školní sítě a internetu pro tuto prezentační sestavu.
Standardní pracovní prostředí
Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici mimo pracovních stanic v počítačových učebnách také po jedné stanici v každé běžné třídě a v kabinetech. 100pracovních stanic je připojeno k internetu. Na každé stanici ve třídách je 17" monitor, CD ROM, disketová jednotka a možnost ukládání na lokální nebo sdílený pevný disk. Ze softwaru je k dispozici minimálně www klient, standardní textový a tabulkový editor a prohlížeč obrázků, vše v nově licencovaných nebo updatovaných (příp. freewarových) verzí na soudobou úroveň. V počítačových učebnách a některých odborných pracovnách zaměřených na počítačovou grafickou a multimediální tvorbu jsou ze 100monitory 19" a na stanicích jsou další specializované programy pro grafický design, animaci, práci s videem a modelování. Počet instalací (licencí) těchto programů bude navýšen dle finančních možností a vývoje oborů, starší verze budou updatovány. V každé počítačové učebně je možnost zálohování na CD i DVD, v počítačových učebnách VOŠ na DVD. Každá počítačová učebna je vybavena černobílou tiskárnou a skenerem obrazových předloh. Ve škole je jedna síťová barevná tiskárna s kontrolovaným provozem. V odborných pracovnách VOŠ je přístupná další speciální audio-video technika (digitální fotoaparáty, videokamery, mikrofony, zvukové karty apod.) Učitelé více využívají pravidelně doplňované knihovny multimediální výukové materiály. Škola prostřednictvím svých učitelů a žáků tyto materiály v předmětech odpovídajících zaměření studia z části sama produkuje.
Zajištění přípojných míst v budovách školy.
Školní síť je rozdělena do třech LAN, které jsou navzájem propojeny mikrovlnnou VPN o posílené kapacitě nejméně 2Mbit s výhledovým přechodem na pevné spojení optickým kabelem. Propojení pracovních stanic v rámci jednotlivých LAN je provedeno standardní strukturovanou kabeláží UTP. Průchodnost síťových karet a switchů je min 100Mbit/s. Průchodnost routerů v přípojných bodech jednotlivých LAN v případě přechodu na optickou linku bude 1Gbit.
Škola bude napojena do Internetu přes vyhrazenou 2Mbit mikrovlnou linku bez omezení objemu přenesených dat a bez blokace všech služeb s výhledovým přechodem na pevné spojení optickým kabelem.
Škola má vlastní server se službami elektronické pošty, www, ftp, php a databáze. Všichni pedagogové mají školní schránky elektronické pošty s přístupem ze školní sítě a přes www rozhraní i z domu. Stejnou možnost mají i studenti. Studenti mají své prezentace na školním www serveru. Server je pravidelně zálohován a jsou na něm umístěny komponenty školního informačního systému. Serverový systém je aktualizovaný na soudobou verzi.
Antivirová ochrana je nastavena na úrovni poštovního serveru i na pracovních stanicích.
Dodržování autorského zákona je zakotveno ve školním řádu a pravidelným nákupem školních licencí a multilicencí provozovaného softwaru. Pracovní stanice jsou zamčeny proti instalaci nelegálních programů. V síti je nastaven systém sdílených studentských složek. Anonymní data jsou pravidelně odstraňována.

Stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele pro školní rok 2006/2007.

Friday, 04 January 2008 13:20 správce
Email Tisk PDF
 
qrvosg.png