• Maximalizovat velikost textu
  • Resetovat velikost textu
  • Minimalizovat velikost textu
  • English version Facebook
    SUSG.cz

Publikace

skripta: Základy marketingových komunikací

autor: PhDr. Zdeněk Křížek

Co najdete v těchto skriptech

I když budete mít nastudováno množství literatury a budete dodržovat všechna doporučená pravidla, není to ještě záruka, že budete tvořit skvělou reklamu. Nápad za vás nikdo nevysedí a nezrealizuje. Budete ale mít jednodušší a kratší cestu. Budete méně tápat a budete se dopouštět méně chyb. Zatímco ostatní budou ještě rozumovat nad tím, zda je Země placatá, nebo kulatá, a kam se dostanou, když poplují pořád na západ, vy už budete mít v kapse lístek první třídy na loď nebo na letadlo (podle toho, jak rychle si budete své vzdělání prohlubovat) do Ameriky. A čas, který jste takto ušetřili, budete moci věnovat hledání skutečně nových cest, třeba zase někam jinam, ke světadílům, které zatím skutečně ještě nikdo neobjevil.
Jedna skripta vás samozřejmě mohou pouze uvést do problému, rozhodně si nedělám iluze, že se mi v nich podařilo poukázat na všechny aspekty problematiky spojené s reklamou a s marketingovými komunikacemi. Budu rád, jestliže alespoň ty z vás, kteří se studiem tohoto oboru začínáte, dokáží přimět ke studiu další literatury.
Následující text by ovšem neměl být jen souhrnem výchozích teoretických pouček z oblasti marketingu a marketingových komunikací. Mým záměrem bylo vnést do teorie především praktického ducha, ukázat, jak se ta která obecná zásada dá využít v praxi a co to způsobí. To se vám může hodit, až případně budete reklamu využívat pro svou firmu (může to být třeba grafický ateliér), nebo až budete pracovat pro svého klienta, který si u vás objedná zpracování reklamní grafiky, či jiné podobné dílo.
Jak se mi tento úmysl podařilo naplnit, čili do jaké míry vám skripta pomohou při řešení konkrétních praktických úkolů, musíte posoudit vy sami.
Na druhou stranu bych byl nerad, aby tento učební text fungoval jen jako „kuchařka“, návod k okamžitému použití. Snaží se vám proto přinést i určité náměty a podněty k přemýšlení o roli reklamy ve společnosti a o postavení a odpovědnosti reklamního tvůrce v procesu ovlivňování cílových skupin, naznačit jakýsi přesah marketingových komunikací a reklamy zvláště do oblastí sociálně kulturních. Pochopitelně jde často o subjektivní pohled a já vám své soudy nevnucuji. Máte možnost je korigovat, porovnávat na základě studia jiných pramenů i vlastní praxe. A nebo je úplně odmítnout. S tím počítám...
Pochopitelně, největší pozornost z celého souboru témat a problémů spojených s reklamou je v textu věnována otázkám kreativity, tvorby reklamního sdělení a jeho jednotlivých komponent; zejména jde o otázky týkající se koncepční přípravy kampaně, její strategie, „filozofie“ a o tvorbu konkrétní textových a vizuálních návrhů řešení této strategie. Menší pozornost je pak věnována problematice produkční, úloze médií, testování, otázkám organizace kampaní apod.
Tvůrčí práce, vynalézání a hledání nového, práce na nápadech, je pro mnohé to nejzajímavější na celé reklamě. Nezapomeňte ale, že reklama je vždy prací týmovou a že autor – textař, grafik, fotograf, režisér, kameraman – je jen jedním z mnoha lidí, kteří se podílejí na konečném výsledku. 
První díl skript obsahuje pravidla klasické a virtuální animace, principy tvorby, technologické postupy, sdělení o materiálech a organizačních schématech výroby filmů.
 

kniha ZÁKLADY ANIMACE

Název: Základy animace
Autor: Jiří Plass
Vydavatel: Nakladatelství Fraus
Cena: 499Kč, knihu je možno objednat na VOŠG Jihlava

image/jpegimage/jpeg

Obsah:
1. Historické minimum
3. Literární scénář
4. Hudba
5. Výtvarník
6. Autorský film
7. Studiový film
8. Storyboard
9. Animatik
10. Layout, animační příprava
11. Hlavní animátor
12. Realizace
13. Analýza pohybu
14. Předehraný pohyb
15. Syntéza pohybu a časování
16. Animace
17. Fázování
18. Prokreslení a čistokresba
19. Kontura
20. Kolorování
21. Kamera
22. Zvuk a ruchy
23. Střižna
24. Postprodukce
25. Mix zvuku
26. Produkce
27. Nosiče

Návazné projekty:
- Interaktivní CD ROM
Pokud se nám podaří realizovat v roce 2008 výše popsaný projekt tištěné publikace Základy animace, připravíme pro další rok interaktivní CD-ROM - Základy animace, obsahující cca 200 krátkých interaktivních animací zhodnocujících tak formou ukázek správných a chybných animačních sekvencí obsah stávající publikace.
- Kurzy animace
Publikace Základy animace by se měla stát hlavním studijním materiálem pro krátkodobé praktické kurzy animace otevírané naší školou - Vyšší odbornou školou grafickou, které jsou určeny pro nejširší veřejnost bez věkového omezení.

Wednesday, 01 June 2011 08:08 Absolvent
Email Tisk PDF
 
qrvosg.png